Słownik
rolniczyAgroturystyka

Agroturystyka

- dziedzina rolnictwa obejmująca formy wypoczynku w warunkach wiejskich. Usługi agroturystyczne świadczone są w specjalnie przygotowanych gospodarstwach agroturystycznych, ulokownaych na obszarach wiejskich. Goście korzystający z tej formy odpoczynku zakwaterowani są w domach wiejskich, w okolicach czystych ekologicznie, korzystają z tradycyjnych posiłków, wykonują czynności typowe dla tego środowiska. Mogą także brać aktywny udział w pracach gospodarskich i rolniczych. Uczestniczą również w tradycyjnych obrzędach wiejskich.Działy serwisu
a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u w x z