Słownik
rolniczyDożynki

Dożynki

- Święto Plonów, (wieńcowiny) jest to święto etniczne z okazji zakończenia okresu zbiorów zbóż. Przypada na równonoc jesienną, czyli 23 września. Dożynki ogólnopaństwowe zorganizowano po raz w pierwszy w Polsce w 1927 roku.

Dożynki połączone są z tradycyjnymi uroczystościami, m.in. mszą świętą dziękczynną w Kościele katolickim, poczęstunkiem i zabawą. Do głównych obrzędów należy wręczenie Gospodarzowi dożynek przez Starostę i Starościnę wianków dożynkowych wykonanych z kłosów zbóż, owoców, warzyw, kwiatów polnych i ziół. Następuje także wręczenie chleba upieczonego z mąki z ostatnich zbiorów.

Dożynkom towarzyszy także festyn ludowy, na którym urządzane są poczęstunki, tańce koknursy, wystawy rolnicze, koncerty.

W Kościele katolickim najbardziej uroczyście obchodzone są dożynki na Jasnej
Górze w Częstochowie.
Działy serwisu
a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u w x z