Słownik
rolniczyDrzewostan

Drzewostan

- zespół drzew wzajemnie na siebie oddziałujących, rosnących w większej ilości na określonej powierzchni leśnej, przy odpowiednim zagęszczeniu i zwarciu koron.
Występuje drzewostan jednogatunkowy oraz wielogatunkowy.
Działy serwisu
a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u w x z