Słownik
rolniczyDziesięcina

Dziesięcina

- stanowi dawną miarę powierzchni gruntu, rozpowszechniona była w Rosji od XV wieku. Była urzędową jednostką powierzchni gruntów w Królestwie Polskim i w Rosji.

1 dziesięcina skarbowa = 1,0925 ha

1 dziesięcina większa = 1,4567 ha

1 dziesięcina jako jednostka długości = 106,7m
Działy serwisu
a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u w x z