Słownik
rolniczyFarmer

Farmer

— rolnik, osoba pracująca na roli na swojej lub cudzej ziemi, osoba specjalizująca się w różnych dziedzinach rolnictwa.Działy serwisu
a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u w x z