Słownik
rolniczyGrunty rolne

Grunty rolne

- pojęcie obejmujące obszary rolnicze, na których dokonywane są uprawy oraz prace rolne. Do gruntów rolnych można zaliczyć pola z uprawami, grutny pod zbiornikami wodnymi używanymi do hodowli ryb w celach rolniczych, grunty pod budynkami gospodarskimi, grunty parków wiejskich, działek, ogrodów botanicznych, urządzeń oraz budowli pełniących rolę zabezpieczającą terenów rolniczych przed erozją, powodziami, pożarami, itp., grutny z budowlami kanalizacji i utylizacji ścieków i odpadów dla potrzeb rolnictwa, grunty torfowisk i oczek wodnych, grunty pod drogami dojazdowymi do gruntów rolnych.
Działy serwisu
a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u w x z