Słownik
rolniczyHalizna

Halizna

- określenie stosowane w leśnictwie odnośnie powierzchni leśnej, która w ciągu dwóch lat od wycięcia drzewostanu nie została obsadzona. Termin ten odnosi się także do kilkuletniej uprawy leśnej o niskim zadrzewieniu.
W rolnictwie określenie oznaczające nieurodzajne miejsce pośród pól uprawnych.
Działy serwisu
a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u w x z