Słownik
rolniczyKompostownik
Kompostownik
- jest to pojemnik służący do przebiegu procesu kompostowania odpadów biodegradowalnych w skutek czego powstaje kompost.
Występują kompostowniki otwarte i zamknięte.
Działy serwisu
a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u w x z