Słownik
rolniczyKułak

Kułak

– dawna nazwa stosowana w ZSRR dla właściciela lub użytkownika dużego gospodarstwa rolnego, zatrudniającego dodatkową siłę roboczą. Kułacy mieli negatywną opinię w społeczeństwie, uważani byli za wyzyskiwaczy. Po II wojnie światowej pojęcie kułak pojawiło się w wielu innych krajach socjalistycznych.
Działy serwisu
a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u w x z