Słownik
rolniczyMelioracje

Melioracje

- zestaw zabiegów mających na celu poprawę właściwości gleb rolniczych. Meliorację wykonuje się poprzez wykonanie rowów odwadniająco-nawadniających, drenowanie, regulację wód w rzekach, budowę zbiorników retencyjnych, wałów przeciwpowodziowych, nasadzenie roślinności w miejscach nieużytków i podatnych na zalewanie.Działy serwisu
a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u w x z