Słownik
rolniczyNawóz

Nawóz

- substancja stosowana w uprawie roślin, wzbogacająca glebę w składniki pokarmowe wymagane do prawidłowego wzrostu i rozwoju roślin, zwiększenia ich odporności na szkodniki i niskie temperatury, poprawieniu ogólnych właściwości fizycznych gleby, chemicznych, biologicznych.

Zawierają wiele makro- i mikroelementów niezbędnych do uprawy roślin, a często występujących w zbyt małych ilościach w glebie. Dzięki stosowaniu nawozów zwiększa się wysokość i jakość plonowania.

 

Nawozy dzielą się na mineralne (sztuczne), wapniowe, organiczne (naturalne, np. obornik), niekonwencjonalne (pochodzenia przemysłowego, komunalnego).

Składniki nawozów w zależności od rodzaju są przyswajane bezpośrednio przez rośliny lub w wyniku przemian zachodzących w glebie.

 
Działy serwisu
a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u w x z