Słownik
rolniczyParcelacja

Parcelacja

- podział dużych gruntów, często należących do władz, wspólnot, na mniejsze działki z jednoczesną sprzedażą lub oddaniem ich gospodarstwom indywidualnym. Parcelacja określa również podział dużych gospodarstw rolnych w drodze podziału lub nadnia, podział ten jest unormowany ustawą.Działy serwisu
a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u w x z