Słownik
rolniczyPlon

Plon

- określa masę użytkową części roślin, zebranych z jednostki powierzchni, wyrażany jest w tonach na hektar.Działy serwisu
a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u w x z