Słownik
rolniczyPodrost

Podrost

– określenie fazy rozwoju drzewostanu, która następuje po nalocie, a drzewa w tej fazie osiągają wysokość ok. 0,5 m.
Działy serwisu
a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u w x z