Słownik
rolniczyPodszyt, podszycie

Podszyt, podszycie

- określenie stosowane w ekosystemie leśnym odnoszące się do warstwy złożonej z krzewów, osiągających wysokość kilku metrów, które rosną w pobliżu podrostów, drzewostanu, runa. Podszyt stanowi siedlisko dla ptaków i owadów.
Działy serwisu
a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u w x z