Słownik
rolniczyPuszcza

Puszcza

- duży obszar leśny, nie zamieszkały, nie zagospodarowany, za to porośnięty drzewostanem złożonym ze starych, potężnych, naturalnie rosnących drzew różnych gatunków, a także krzewów i młodych drzew i runa leśnego. Jest to charakterystyczne środowisko leśne, będące pozostałością po dawnych, jeszcze bardziej rozległych kompleksach leśnych.

Puszczę zamieszkują zwierzęta, często nie występujące w innych środowiskach.
Działy serwisu
a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u w x z