Słownik
rolniczyRedlenie

Redlenie

- obsypywanie roślin uprawnych ziemią przy użyciu radła.
Działy serwisu
a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u w x z