Słownik
rolniczyRolnictwo intensywne

Rolnictwo intensywne

- sposób produkcji rolnej, system, którego celem jest osiągnięcie jak największego zysku przy użyciu dużych środków finansowych, dużego nakładu pracy ludzkiej, wydajnych maszyn rolniczych, środków nawożenia itp.
Ogrodnictwo bywa rodzajem rolnictwa intensywnego, gdzie stosuje się niskie nakłady kosztów, ale wysokie pracy, w celu uzyskania dużej efektywności.
Rolnictwo intensywne stosowane jest w krajach wysoko rozwiniętych gospodarczo.
Działy serwisu
a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u w x z