Słownik
rolniczyŚciółka
Ściółka
- jest to warstwa materi ogranicznej w postaci rozdrobnionej trawy, liści, siana, słomy, trocin, ścinek papieru, wełny, kompostu, umieszczana na powierzchni gleby w celu ochrony gleby pzd niekorzystnym działaniem czynników siedliskowych.
Ściółka umożliwia regulację temperatury gleby, zmniejszenie zachwaszczenia, zatrzymywanie wody na powierzchni gleby, wzbogacanie jej w substancje organiczne i składniki pokarmowe.
Działy serwisu
a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u w x z