Słownik
rolniczy



Śródplon

Śródplon

- międzyplon uprawiany pośród innych roślin plonu głównego. Celem tego jest optymalne wykorzystanie powierzchni pola.




Działy serwisu
a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u w x z