Słownik
rolniczyStruktura agrarna

Struktura agrarna

- stan produkcyjnych jednostek rolniczych, określający także udział zaklasyfikowanych, do różnych grup według własności ziemi, wielkości powierzchni, gospodarstw rolnych, rozproszenia gruntów w ogólnej liczbie gospodarstw w państwie.
Działy serwisu
a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u w x z