Słownik
rolniczyStruktura zasiewów

Struktura zasiewów

- udział grup, gatunków roślin, które uprawia się na całkowitej powierzchni gruntów ornych. Udział ten określa się w procentach, odnosi się do wszystkich płodozmianów, może także odnosić się do kraju. Np. struktura zasiewów zboża w 2002 roku w Polsce wynosiła 77,1 % (8 293,7 tys. ha).
Działy serwisu
a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u w x z