Słownik
rolniczyTalerzowanie

Talerzowanie

- czynność, zabieg uprawowy polegający na pocięciu, rozdrobnieniu  wierzchniej warstwy roli przy jednoczesnym jej obróceniu. Talerzowanie stosuje się na polach uprawnych, a także do odsłonięcia gleby przez częściowe zniszczenie starej darni na łąkach i pastwiskach.
Działy serwisu
a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u w x z