Słownik
rolniczyWłóka

Włóka

- znana dawniej miara powierzchni, która odpowiada wielkością łanowi chełmińskiemu.

1 włóka (nowochełmińska) = 17,955 ha = 179550 m2
1 włóka (reńska) = 30 mórg = 76597,63 m2
1 włóka olecka = 2 włóki i 1,29 morgi magdeburskiejDziały serwisu
a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u w x z